GET PortfolioValues/api/PortfoyDegerleri/{strTakasCodesArray}/{iCompanyType}/{dateBegin}/{dateEnd}

Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıkları Portföy Değerlerini tarih aralığında ve fon takas kodlarına göre getirir.

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
strTakasCodesArray

Fon Takas Kod Array'i (/PortfolioValues/api/Funds/{companyType} adresinden getirilebilir)

string

Required

iCompanyType

Şirket Tipi. 1: Menkul Kıymet Yatırım Fonları, 2: Emeklilik Yatırım Fonları, 3: Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları, 4: Tüm Yatırım Fonları, 7: Gayrimenukul Yatırım Ortaklıkları, 8: Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları.

integer

Required

dateBegin

Tarih aralığı Başlangıç Tarihi

date

Required

dateEnd

Tarih aralığı Bitiş Tarihi

date

Required

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

PortfoyDegeri Listesi

HttpResponseMessage
NameDescriptionTypeAdditional information
Version

Version

None.

Content

HttpContent

None.

StatusCode

HttpStatusCode

None.

ReasonPhrase

string

None.

Headers

Collection of Object

None.

RequestMessage

HttpRequestMessage

None.

IsSuccessStatusCode

boolean

None.