GET PortfolioValues/api/KonsolideBilgiler/{date}

Yatırım Fonu ve Yatırım Ortaklığı Günlük Konsolide Bilgiler getirir

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
date

Tarih

date

Required

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

KonsolideBilgi Listesi

HttpResponseMessage
NameDescriptionTypeAdditional information
Version

Version

None.

Content

HttpContent

None.

StatusCode

HttpStatusCode

None.

ReasonPhrase

string

None.

Headers

Collection of Object

None.

RequestMessage

HttpRequestMessage

None.

IsSuccessStatusCode

boolean

None.