GET HalkaAcikSirket/api/Sirketler/BorsaDisi

Halka Açık borsada işlem görmeyen şirket listesini döndürür.

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

Borsada işlem görmeyen şirket listesi

IHttpActionResult

None.

Response Formats

application/json, text/json, application/xml, text/xml, text/html

Sample:

Sample not available.