EgitimSeminer

APIDescription
GET EgitimSeminer/api/Token

Islemleri gerceklestirmek icin Token yaratir ve dondurur

GET EgitimSeminer/api/Parametreler

Parametreleri dondurur

GET EgitimSeminer/api/Siniflar

Sinif listesini dondurur

GET EgitimSeminer/api/Basvurular?TCKimlik={TCKimlik}

Egitim Semineri Adayin Tum Basvurulari Listesini dondurur

GET EgitimSeminer/api/BasvuruSonucu?TCKimlik={TCKimlik}&Yil={Yil}&Donem={Donem}

Egitim Semineri Basvuru Sonucunu dondurur

GET EgitimSeminer/api/BasvuruDetayi?id={id}

Egitim Semineri Basvuru Detayini (basvuru sonucu dahil) dondurur

POST EgitimSeminer/api/Kaydet

Egitim Seminer Basvurusunu kayit eder

POST EgitimSeminer/api/Sil?id={id}

Egitim Seminer Basvurusunu kayit eder

GET EgitimSeminer/api/KatilimSorgula?id={id}

Egitim Seminer Aday Katılım Durumunu döndürür.

POST EgitimSeminer/api/KatilimBildir?id={id}&durum={durum}

Egitim Seminer Aday Katılım Durumu günceller.

POST EgitimSeminer/api/FotografKaydet

Adayin Fotografini kayit eder

POST EgitimSeminer/api/FotografKaydet2

Adayin Fotografini (base64 string) kayit eder

POST EgitimSeminer/api/AdliSicilKaydet

Adayin Adli Sicil Belgesi dosyasini kayit eder

GET EgitimSeminer/api/Fotograf?TCKimlik={TCKimlik}

Adayin kayitli fotografini dondurur

Funds

Funds

APIDescription
GET PortfolioValues/api/Funds

Bu metod boştur

GET PortfolioValues/api/Funds/{iCompanyType}

Yatırım Fonu / Yatırım Ortaklığı Takas Kodlarını ve isimlerini getirir

HalkaAcikSirket

APIDescription
GET HalkaAcikSirket/api/Sirketler/Borsa

Halka Açık borsada işlem gören şirket listesini döndürür.

GET HalkaAcikSirket/api/Sirketler/BorsaDisi

Halka Açık borsada işlem görmeyen şirket listesini döndürür.

GET HalkaAcikSirket/api/Sirket/{id}

Mersis numarasında göre halka açık şirket bilgisini döndürür.

KonsolideBilgiler

KonsolideBilgiler

APIDescription
GET PortfolioValues/api/KonsolideBilgiler

Bu metod boştur

GET PortfolioValues/api/KonsolideBilgiler/{date}

Yatırım Fonu ve Yatırım Ortaklığı Günlük Konsolide Bilgiler getirir

PecuniaryPunishments

İdari Para Cezaları. Administrative Pecuniary Punishments

APIDescription
GET Sanctions/api/PecuniaryPunishments

Tüm İdari Para Cezaları. Get All Administrative Pecuniary Punishments.

PortfoyDegerleri

PortfoyDegerleri

APIDescription
GET PortfolioValues/api/PortfoyDegerleri

Bu metod boştur

GET PortfolioValues/api/PortfoyDegerleri/{iCompanyType}/{dateBegin}/{dateEnd}

Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıkları Portföy Değerlerini tarih aralığında getirir

GET PortfolioValues/api/PortfoyDegerleri/{strTakasCodesArray}/{iCompanyType}/{dateBegin}/{dateEnd}

Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıkları Portföy Değerlerini tarih aralığında ve fon takas kodlarına göre getirir.

ProhibitedInvestors

İşlem Yasaklılar. Prohibited Investors.

APIDescription
GET Sanctions/api/ProhibitedInvestors

Tüm İşlem Yasaklı Listesi. Get All Prohibited Investors.

GET Sanctions/api/ProhibitedInvestors/{type}/{id}

Tip ve ID'sine göre İşlem Yasaklı Şirket/Kişi Bul. Find Prohibited Investors by Type and ID.

GET Sanctions/api/ProhibitedInvestors/PersonBySurname/{surname}

Soyadına göre İşlem Yasaklı Kişi Bul. Find Prohibited Investor (person) by Surname

GET Sanctions/api/ProhibitedInvestors/Persons

İşlem Yasaklı Tüm Kişilerin Ad Soyadını Listele. Get Name Surname of all Prohibited Investors.

GET Sanctions/api/ProhibitedInvestors/Companies

İşlem Yasaklı Tüm Şirketlerin Unvani. Get Title of all Prohibited Companies.

SikayetIhbarGorus

APIDescription
GET SikayetIhbarGorus/api/Token

Islemleri gerceklestirmek icin Token yaratir ve dondurur

GET SikayetIhbarGorus/api/SikayetIhbarKonular

Sikayet ve Ihbar konularini dondurur

GET SikayetIhbarGorus/api/GorusKonular

Gorus Talebi konularini dondurur

POST SikayetIhbarGorus/api/Kaydet

Sikayet, Ihbar veya Gorus Talebini kayit eder

Tedbir

APIDescription
GET Tedbir/api/Token

Islemleri gerceklestirmek icin Token yaratir ve dondurur

GET Tedbir/api/Tedbirler

Kriterlere göre Tedbir listesini dondurur