SPK Web Servisleri

Yatırım Fonları Portföy Değerleri (WCF)
Servis Adı :
Service Name :
Yatırım Fonları Portföy Değerleri
Mutual Funds Portfolio Values
Tanımı :
Description :
Bu web servis Yatırım Fonları Temel Bilgilerini (fon tutarları, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy değeri, portföy dağılımı, birim fiyat bilgileri) sağlar.
This web service provides portfolio values of all mutual funds in Turkish markets.
Erişim Noktası :
Access Point :
http://ws.spk.gov.tr/PortfolioValues/Service.svc
Servis Dokümanı :
Overview Document :
Service.wsdl
Yatırım Fonları Portföy Değerleri (Eski)
Servis Adı :
Service Name :
Yatırım Fonları Portföy Değerleri (Eski)
Mutual Funds Portfolio Values (Obsolete)
Tanımı :
Description :
Bu web servis Yatırım Fonları Temel Bilgilerini (fon tutarları, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy değeri, portföy dağılımı, birim fiyat bilgileri) sağlar.
This web service provides portfolio values of all mutual funds in Turkish markets.
Erişim Noktası :
Access Point :
http://www.spk.gov.tr/webservices/MutualFundsPortfolioValues/MFundsService.asmx
Servis Dokümanı :
Overview Document :
MFundsService.wsdl
İşlem Yasaklılar
Servis Adı :
Service Name :
İşlem Yasaklılar Servisi
Prohibited Investors Service
Tanımı :
Description :
Bu servis Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46/i maddesi çerçevesinde haklarında Borsa ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda İşlem Yapma Yasağı getirilen kişi ve kuruluşlara ilişkin bilgi sağlar.
This service is for retrieving information about investors and companies who are prohibited to perform any operation in Istanbul Stock Exchange (ISE) and other organized securities markets in Turkey.
Erişim Noktası :
Access Point :
http://www.spk.gov.tr/webservices/ProhibitedInvestors/ProhibitedInvestorsService.asmx
Servis Dokümanı :
Overview Document :
ProhibitedInvestorsService.wsdl